Politica de Confidentialitate

Protectia datelor cu caracter personal

 

NOTA DE INFORMARE si ACORD

privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing

 

Stimate Client,

 

4Kids Shoes SRL, (denumita in continuare ''Societatea" sau "4Kids Shoes SRL"), o societate înființata in conformitate cu legislația din Romania, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J40/16179/2023, Cod Unic de Inregistrare 48708371, cu sediul social in București Sectorul 3, Calea Vitan, Nr. 242, Corp C2, Camera 7B, Etaj 4, reprezentanta in mod conventional prin Nicoleta Meda Popa, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor"), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

1. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate in scop de reclama, publicitate, marketing sau profilare sunt, dupa caz, urmatoarele:

• numele, prenumele;

• sex, data nașterii;

• adresa de domiciliul/ reședința/corespondenta, telefonul, faxul, e-mailul.

1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către 4Kids Shoes SRL in următoarele scopuri legate de reclama, publicitate si marketing:

a) pentru scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri si alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor si serviciilor 4Kids Shoes SRL;

b) pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a va putea oferi informații privind produse si servicii standard sau personalizate de 4Kids Shoes SRL, prin analiza serviciilor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate si a altor informații similare, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor in scop de marketing va avea loc pana la retragerea de catre dumneavoastra a consimtamantului acordat in acest scop. In situația in care va retrageți consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

In acest sens precizam ca, potrivit Regulamentului General privind protectia datelor, retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

1. Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, precum si catre agenții de publicitate, marketing, curierat, care sunt ținute de obligatia de respectare a prevederilor Regulamentului General UE privind protectia datelor cu caracter personal, prelucrând datele dumneavoastra in conditii de securitate si numai pe baza instructiunilor Operatorului.

Lista completa a destinatarilor datelor dumneavostra este urmatoarea:

- URGENT CARGUS

- FAN COURIER

- POSTA ROMANA

- EU PLATESC

- ING BANK

- CONTENTSPEED

1. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop de marketing direct, astfel cum s-a mentionat in prezentul document de informare a dumneavoastra, relația contractuala dintre dumneavoastră si 4Kids Shoes SRL nu va fi afectata in nici un fel.

1. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

a. dreptul de acces la date conform art. 15;

b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;

c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;

d. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;

e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;

f. dreptul de a obiecta, conform art. 21;

g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;

h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Menționam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protecția datelor, aveți dreptul de a va retrage oricând consimtamantul de marketing direct. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa către 4Kids Shoes SRL la adresa Calea Vitan nr. 242, etaj 4, sector 3, Bucuresti sau pe email office@4kidsromania.ro. De asemenea, in cazul comunicărilor transmise prin email sau sms, vezi avea la indemana si un link care va permite dezabonarea automata de la acest tip de mesaje. 

 

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.